Indexering alimentatie

INDEXERING ALIMENTATIE

  Het komt vaak voor dat een indexering van alimentatie niet doorgevoerd wordt.

Het NLAI kan ook de te weinig betaalde indexering voor u terugvorderen tot wel 5 jaar terug. Hieronder kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen. Voert u hierbij het jaartal van de beschikking in en het door de rechter vastgestelde bedrag.

  Jaarlijks

Jaarlijks is er een indexering van alimentatie. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. De indexering van alimentatie geldt voor partneralimentatie, maar ook voor kinderalimentatie. De indexering van alimentatie gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

  Hoogte

De hoogte van de indexering van alimentatie is afhankelijk van de verwachtte loonstijging. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid.  Per 1 januari 2018 is de indexering van de vastgestelde alimentatiebedragen op 1,5% vastgesteld.
Datum van grosse/laatste uitspraak
Bedrag
Ingangsdatum Procent Bedrag in Guldens Bedrag in Euro's
Share by: