Nieuws

NIEUWS, TIPS & ADVIES

door Team NLAI 19 dec, 2017
Alle medewerkers van het NLAI wensen u hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018 toe. 
door Jan-Willem Boer 06 nov, 2017
Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2018 de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,5 % verhoogd moeten worden. Alimentatieplichtigen dienen de vastgestelde alimentatie telkens voor de eerste dag van iedere nieuwe maand aan alimentatiegerechtigden te hebben voldaan. De eerste keer dat het nieuwe alimentatiebedrag voldaan dient te worden is dan ook in december 2017 voor de maand januari 2018, wanneer de alimentatie bij vooruitbetaling verschuldigd is. Op onze website kunt u bij Indexering alimentatie de hoogte van het nieuwe bedrag voor 2018 berekenen. Uiteraard kan het NLAI u daar bij helpen, neem vrijblijvend contact op met een van de inningspecialisten via het nummer 088 – 678 0 678 of via de chat op www.nlai.nl
door NLAI B.V. 07 apr, 2017
In alimentatiekwesties komt het met regelmaat voor dat de betrokken partijen afwijken van het convenant, de rechterlijke beslissing of de opgenomen afspraken in een notariële akte.Waarom wordt er afgeweken van de (alimentatie)verplichtingen? Vaak komt dit doordat de betrokken partijen het tijdelijk niet redelijk vinden om de afspraken en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te handhaven. Als partijen nog on speaking terms zijn, geniet het dan natuurlijk de voorkeur om de afspraken in goed overleg te maken zonder rechtelijke tussenkomst. Denk daarbij aan situaties dat de alimentatieplichtige tijdelijk minder inkomsten heeft of dat de inkomsten juist omhoog zijn gegaan, (in overleg) extra uitgaven heeft gedaan ten behoeve van de kinderen of wanneer de inkomsten van de alimentatiegerechtigde omlaag of omhoog zijn gegaan. Kortom, er zijn tal van redenen om af te wijken van de eerder gemaakte afspraken. Wanneer de nieuwe afspraken niet goed worden vastgelegd, kunnen er problemen ontstaan. Het NLAI wordt hier in de praktijk regelmatig mee geconfronteerd. Niet zelden zorgt een verschil van mening ervoor dat er uiteindelijk weer een gang naar de rechter moet worden gemaakt. Naast de hoge kosten komt dit de sfeer en relatie ook niet ten goede. Hoe kan dit nu (zoveel mogelijk) voorkomen worden?Leg alle afspraken altijd vast op papier. Licht toe waarom er afwijkende afspraken zijn gemaakt. Bepaal de duur van de wijziging maar bepaal ook wat de consequenties zijn wanneer een van de partijen de afspraken niet correct nakomt. De manier waarop de afspraken worden geformuleerd zijn essentieel, het voorkomt een hoop narigheid. Het is daarom verstandig een deskundige in te schakelen. De juristen van het NLAI kunnen u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact op met het NLAI. Op werkdagen is het NLAI bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur op 088-678 0 678. Mailen kan natuurlijk ook: info@nlai.nl
door NLAI B.V. 23 dec, 2016
door NLAI B.V. 12 dec, 2016
Medio juni 2015 was het, in de tweede kamer, reeds eerder ter sprake om de partneralimentatie te verkorten (dit uiteraard rekening houdende met diverse situaties). Tot op heden heeft dit nog niet tot een wetswijziging geleidt, maar dit lijkt te veranderen.Met de voorbereidingen van de verkiezingen (15 maar 2017) in volle gang, publiceren steeds meer partijen de verkiezingsprogramma. Oa: VNL, PVV, PvdA, VVD en D66 hebben in hun programma opgenomen dat de huidige wet en regelgeving gemoderniseerd moet worden. De kans lijkt groter en groter te worden dat er tijdens de volgende kabinetsperiode een wijziging in de partneralimentatie gaat plaatsvinden. Mocht er meer nieuws over dit onderwerp verschijnen, dan zullen wij dit uiteraard met u delen. Heeft u vragen over het innen van achterstallige alimentatie, neem dan contact met ons op via: 088-678 0 678 of chat met ons op www.nlai.nl
door NLAI B.V. 22 nov, 2016
Meer dan vijfhonderd mensen hebben bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ideeën aangedragen om vechtscheidingen tegen te gaan. Onder de noemer Divorce Challenge konden mensen de afgelopen maanden voorstellen indienen om het aantal vechtscheidingen in Nederland terug te dringen.In totaal werden er 506 voorstellen ingediend. Over de inhoud kon het ministerie vandaag nog niets zeggen. De ideeën worden voorgelegd aan een panel van experts. Om daarna met een reactie naar buiten te komen.Op 14 december wordt bekend welke ideeën steun zullen krijgen van het ministerie en andere organisaties. ScheidingenJaarlijks krijgen zo’n 35.000 kinderen te maken met de scheiding van hun ouders. Naar schatting draait 10 tot 15 procent uit op een vechtscheiding.Kinderen moeten een betere positie krijgen bij (v)echtscheidingen. Daarbij moet er de urgentie zijn om samen te werken tussen betrokken hulpverleners en advocaten. Hiervoor pleit de Nederlandse Orde van Advocaten in een voorstel om het aantal vechtscheidingen te verminderen en het belang van het kind bij een echtscheiding centraal te stellen.Daarbij moet er onderzoek worden gedaan naar de factoren die ertoe leiden dat een echtscheiding een vechtscheiding wordt. Ook moet er worden ingezet op een multidisciplinaire aanpak en zullen advocaten en andere hulpverleners over de juiste competenties moeten beschikken om een echtscheiding goed te begeleiden.Heeft u vragen omtrent dit artikel, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 088 – 678 0 678 of stel uw vraag via de chat op www.nlai.nl
door NLAI B.V. 07 nov, 2016
Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2017 de vastgestelde alimentatiebedragen met 2,1 % verhoogd moeten worden.  Alimentatieplichtigen dienen de vastgestelde alimentatie telkens voor de eerste dag van iedere nieuwe maand aan alimentatiegerechtigden te hebben voldaan. De eerste keer dat het nieuwe alimentatiebedrag voldaan dient te worden is dan ook in december 2016 voor de maand januari 2017.Op onze website kunt u bij Indexering alimentatie de hoogte van het nieuwe bedrag voor 2017 berekenen. Uiteraard kan het NLAI u daar bij helpen, neem vrijblijvend contact met een van de inningspecialisten op via het nummer 088 – 678 0 678 of via de chat op www.nlai.nl
door NLAI B.V. 24 okt, 2016
Onlangs heeft het hof vastgesteld dat de partneralimentatie beëindigd kan worden als er gedurende lange tijd sprake is van vrijwel dagelijks contact, maar niet van samenwonen. Het hof geeft aan dat de vrouw ieder weekend bij de nieuwe partner verblijft. Tevens zijn de ouders van de vrouw verhuisd naar de woonplaats van de nieuwe partner zodat zij zo veel mogelijk bij hun dochter kunnen zijn. De vrouw heeft nog proberen te bewijzen dat er geen sprake is van samenwonen. Om de bewijzen van de vrouw te ontkrachten merkt het hof aan dat de man en de vrouw samen op vakantie gaan, veel sociale activiteiten samen verrichten, samen naar de voetbal en carnaval gaan. Het hof stelt vast dat er daarom sprake is van een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging. Het hof is van oordeel dat er daardoor aan de eis van artikel 1:160 BW is voldaan.Door deze uitspraak van het hof zou je zeggen dat de bewijslast wellicht iets minder zwaar wordt. De volledige uitspraak is hier te vinden. Heeft u nog vragen omtrent de inning van alimentatie of over het artikel, neem dan vrijblijvend eens contact met ons op via het nummer: 088 – 678 0 678 of via de chat op www.nlai.nl
door NLAI B.V. 12 okt, 2016
De hoge raad heeft op zicht 30 september 2016 uitgelaten over het feit dat het gerechtshof de behoefte van een jongmeerderjarige heeft meegenomen in haar overweging om de onderhoudsplicht op nihil te stellen. Bij de vaststelling van de alimentatie voor jongmeerderjarige speelt behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol. Het hof mocht derhalve geen gewicht toekennen aan de stelling dat de jongmeerderjarige vanaf 1 januari 2015 geheel in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien.De moeder, tot betaling van alimentatie voor haar jongmeerderjarige zoon aangesproken, verweerde zich met de stelling dat de zoon met ingang van 1 januari 2015 in staat was in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Het hof volgde de moeder in dat verweer, maar had dat dus – zo oordeelt de Hoge Raad – niet mogen doen:“3.3.3 Het hof heeft in rov. 3.11, zoals mede blijkt uit het kopje boven rov. 3.10, geoordeeld over de behoeftigheid van de jongmeerderjarige. Op grond van art. 1:392 lid 2 BW in verbinding met art. 1:395a BW speelt de behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol bij het vaststellen van de onderhoudsplicht van de ouders. Ouders zijn immers onderhoudsplichtig jegens hun kinderen die jonger zijn dan 21 jaar, ook als die kinderen niet behoeftig zijn doordat zij in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen voorzien, bijvoorbeeld door te werken. De klacht is dus gegrond.”De volledige uitspraak is hier te vinden: ECLI:NL:HR:2016:234. Heeft u vragen omtrent de inning van alimentatie of over het NLAI dan nodigen wij u uit om eens contact met ons op te nemen via het nummer 088-6780678 of via de chat op www.nlai.nl
door NLAI B.V. 23 sep, 2016
Een aantal maanden geleden werd er een wetsvoorstel ingediend voor het aanpassen van de regels omtrent de partneralimentatie. De manier van berekenen is niet meer actueel en zal moeten veranderen en daarnaast was het plan de duur partneralimentatie tot maximaal vijf jaar te verkorten. De Raad van State heeft zich over de plannen gebogen en maakt zich zorgen. Volgens De Raad passen de nieuwe plannen niet goed bij de huidige maatschappelijke realiteit. De Raad van State vraagt dan ook aan de initiatiefnemers om hun voorstel opnieuw te bekijken en met een beter voorstel te komen. “Uit onderzoek blijkt dat vrouwen op het moment van scheiden vaak een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Ook na het huwelijk worden de zorgtaken in de meeste gevallen niet gelijk verdeeld en is het nog altijd de moeder die de meeste zorg heeft. De initiatiefnemers gaan er in hun voorstel van uit dat de alimentatiegerechtigde binnen korte tijd na de scheiding weer volledig in het eigen levensonderhoud kan voorzien”, zo zegt de raad. Veel moeders zijn minder gaan werken toen zij kinderen kregen en krijgen niet zomaar hun oude positie op de arbeidsmarkt terug.De Raad wil schrijnende situaties voorkomen. De Raad heeft de politieke partijen gevraagd hier nog eens goed naar te kijken en daarmee ook extra aandacht te besteden aan de berekeningsmethode.Hebt u vragen over dit artikel of heeft u het idee dat u te weinig alimentatie ontvangt? Neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor. Wij zijn te bereiken via het nummer: 088–6780678 of via de chat op www.nlai.nl
Meer posts
Share by: